Executive Search şi recrutare de personal

Executive Search şi recrutare de personal

TBS poate recruta personal de calitate pentru funcţii permanente, la toate nivelurile. Facem acest lucru printr-o combinaţie de head-hunting, selecţie din bazele de date, publicitate şi selecţie online.

Cel mai bun instrument de scanare a întregii pieţe, care ia în considerare specificaţiile fiecărui proiect, este Executive Search.

Majoritatea companiilor de resurse umane se concentrează pe Executive Search. În calitate de specialist în consultanţă, TBS vă oferă următoarele avantaje comparativ cu celelalte companii de resurse umanedin România:

   • Servicii şi intervale de răspuns rapide datorită bazei de date extinse de candidaţi cu calificare superioară, la toate nivelurile, de la operatori la top management
   • O structură flexibilă de onorarii, bazată pe rata de reușită, în funcţie de posturi, volum, specializare, etc.
   • O perioadă de garanţie necondiţionată cuprinsă între 3 luni şi 1 an, în funcţie de postul vizat;
   • CConsultanţi cu experienţă relevantă în companiile multinaţionale şi care sunt specializaţi în selecţia şi recrutarea de personal executiv pentru diferite domenii, printre care marketing, finanțe, vânzări, resurse umane, producţie, IT, bancar şi legislativ, etc.;
   • Psihologi calificaţi care participă la interviuri pentru asistarea Clientului şi a candidaţilor în cadrul procedurii de recrutare, incluzând, printre altele, elaborarea unei evaluări psihologice permanente a candidaţilor pentru identificarea celei mai bune corespondenţe cu cultura organizațională a Clientului.

Structura de reţinere este baza unei relaţii pe termen lung şi de încredere între TBS şi partenerii săi – clienţi corporativi.

Onorariile sunt asociate calităţii superioare a serviciilor din punctul de vedere al: consultanţei, consilierii, relaționării, achiziţiei de talente, intervalului de timp, profesioniștilor implicaţi în proiect.

UKRO