Consultanţă pentru strategii

Consultanţă pentru strategii

Sprijinirea clienţilor din numeroase domenii pentru identificarea unor soluţii fiabile, practice şi fezabile pentru provocările cu care se confruntă.

Este sarcina noastră să abordăm şi să rezolvăm provocările strategice complexe, pe baza unei analize riguroase şi a unei perspective deschise. Deoarece avem o abordare unică, oferim soluţii care sunt dedicate activităţii şi culturii companiei, cu o concepţie creativă care generează rezultate eficiente.

      • Strategia corporativă – dezvoltarea unei viziuni şi definirea priorităţilor care generează cea mai mare valoare pentru acţionari;
      • Strategia de afaceri – alegerea celei mai bune căi către o creştere rapidă şi profitabilă, pentru atingerea eficientă a priorităţilor noastre strategice;
      • Implementarea strategiei - asigurarea resurselor, a managementului de proiect şi motivației necesare pentru succesul acesteia

Capacităţile noastre – de la evaluare la dezvoltarea strategiei şi monitorizarea implementării – sunt rezultatul abilităţilor şi experienței noastre. În cadrul tuturor proiectelor ne concentrăm pe aspecte esenţiale pentru viitorul şi performanţele clienţilor noştri.

  Pentru proiecte noi: Studii de fezabilitate, Planuri de afaceri, Strategie de pătrundere pe piaţă, Stabilirea modelului de lansare pe piaţă;

  Reorganizare: Reproiectare şi Dezvoltarea afacerii, Strategia de marketing, Achiziţii şi Optimizarea costurilor, Managementul schimbării;

  Dezvoltarea personală: Evaluarea managementului, Mentoring şi Comportament organizaţional, Coaching profesional;

  Management de proiect, Fuziuni şi Preluări.

Total Business Solutions furnizează aceste servicii în colaborare cu unul dintre consultanţii externi de top, cu experienţă vastă de afaceri la nivel internaţional, în cadrul unor companii de dimensiuni diferite şi unor culturi corporative şi naţionale diferite – română, americană, germană, turcă. Lucrând cu mărci de renume din diferite domenii din întreaga Europă, consultantul nostru extern şi-a dovedit abilităţile strategice prin lansarea cu succes a unor companii, deschiderea de companii noi, gestionarea investiţiilor de tip greenfield şi deschiderea de noi pieţe. În acelaşi timp, și-a pus abilităţile de leadership la dispoziția companiilor, motivând şi încurajând membrii echipelor, în cadrul unor organizaţii diferite din punct de vedere cultural.

UKRO