Auditul Resurselor Umane şi Consultanţa organizaţională

Auditul Resurselor Umane şi Consultanţa organizaţională

Serviciile noastre de consultanţă sunt menite să asiste Clienţii în îmbunătăţirea calităţii, performanţelor şi motivaţiei angajaților; optimizarea dimensiunii şi structurii organizaţiei interne; asigurarea faptului că angajaţii înţeleg şi se adaptează la practicile internaționale de afaceri şi că înțeleg mai bine caracteristicile specifice  ţării şi/sau culturii.

Serviciile noastre de consultanţă includ:

   • Consilierea şi asistarea organizaţiei, inclusiv:
    • Auditul Sistemului de management al Resurselor Umane (audit de proces)
    • Identificarea necesităţilor de dezvoltare organizaţională
    • Dezvoltarea/îmbunătăţirea fişelor postului, analiza postului şi structurarea organizaţiei
    • Dezvoltarea/Îmbunătăţirea procedurilor, proceselor şi indicatorilor cheie de performanţă în Resurse Umane
    • Implementarea modificărilor în structura organizaţiei
    • Evaluarea online a candidaţilor pentru funcţii de management, vânzări şi operaţionale
    • Feedback 360 de grade online

   • Asistenţă în politica de Resurse Umane, inclusiv:
    • Redactarea politicii pachetelor de compensare
    • Redactarea şi implementarea grilei de salarizare

   • Asistenţă şi sprijin în adaptarea şi integrarea transculturală, inclusiv:
    • Consiliere cu privire la legislaţia locală, proceduri, atitudini şi mediu
    • Exerciţii de team building
    • Programe de dezvoltare a angajaţilor
    • Sisteme de motivare a angajaţilor
    • Sondaje de satisfacţie a angajaţilor

TBS a dezvoltat două produse importante:

  Audit de Resurse Umane (RU)

  Procedura de integrare a managerului ( -MIP- )

Utilizarea Auditului de Resurse Umane în cadrul organizaţiei

Acest produs este menit să ofere managementului o imagine completă a situației organizației din punct de vedere al resurselor umane şi a funcţionării companiei. Acest proces de evaluare  şi rezultatele sale îşi demonstrează utilitatea pentru diferite decizii de management:

   • dezvoltarea unui plan strategic pentru îmbunătăţirea situaţiei de resurse umane în cadrul companiei
   • momentul în care un nou Director General se alătură organizaţiei
   • momentul în care o companie client este interesată de achiziţionarea sau preluarea unei alte companii

Dacă o companie dorește să aibă o viziune de ansamblu a situaţiei activităţilor de resurse umane din cadrul organizaţiei, soluţia pentru obținerea de informații obiective și de calitate este externalizarea. Echipa noastră de profesionişti îşi va utiliza experienţa şi cunoştinţele pentru a vă oferi o imagine corectă şi cuprinzătoare, în cel mai scurt timp cu putinţă.

Utilizarea MIP (Procedura de integrare a managerului) în cadrul organizaţiei

Scopul acestui produs este acela de a oferi integrarea imediată a unei persoane într-o nouă funcţie de supervizare sau management şi de a elimina timpul pierdut de manager/supervizor şi/sau personalul din cadrul departamentului, unităţii, echipei, etc.

Printre rezultate se numără o comunicare și o înțelegere mai bune între manageri și personal, dorința comună de a asigura productivitatea companiei, precum și colaborarea pentru a identifica probleme și soluții.. MIP se asigură că toţi membrii personalului primesc acelaşi mesaj, în acelaşi timp, eliminând astfel erorile de comunicare.

Acest produs este util în următoarele situaţii:

   • angajarea unui manager nou
   • promovarea internă a unui manager
UKRO