Job: HSE Manager and HSE Specialist

Title HSE Manager and HSE Specialist
Company Name Confidential
Job ID 11769
Date of Job Posting 2019-12-03
Deadline of Application 2020-01-15
Job City Bucharest
Job Country Romania
Job Industry (field) Industrial Production
Job Duration (in months) Permanent
Job Specialization HSE
Job Type Permanent
Job Position Middle Management & Specialist – 2 positions
Job Title HSE Manager and HSE Specialist
Job Description

Clientul nostru este unul dintre cei mai mari jucatori in industria sa, companie multinationala cu o vasta activitate in Romania. In acest moment  colbaroram pentru recrutarea pozitiei de :

HSE Manager and HSE Specialist 

( 2 positions )

Responsabilităţi:

 • Coordonează activitățile de Sănătate și Securitate Ocupațională, Calitate şi Mediu, propune direcţiile generale de acțiune şi monitorizează implementarea lor, ţinând cont de legislația națională și de politica societății/grupului. Oferă consiliere şi instruire pentru toți interlocutorii săi.
 • Evaluează nevoile de formare și instruire în domeniul Sănătate și Securitate Ocupațională, Calitate şi Mediu și se implică activ în conceperea şi/sau realizarea instruirilor sau a documentelor suport aferente domeniului său de expertiză.
 • Identifică și coordonează programe specifice de formare cu privire la politicile HSE și de prevenire a incendiilor.
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de numărul de angajaţi, de riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale.
 • Monitorizează și raportează aplicarea procedurilor privind Sănătatea, Securitatea Ocupațională, Calitatea şi Mediul în acord cu legislația națională și procedurile societății/grupului.
 • Este garantul respectării tuturor reglementărilor in vigoare în domeniul Sănătații, Securității Ocupaționale, Calității şi Mediului, precum și al implementării sistemelor de management existente în companie.
 • În scopul prevenirii riscurilor, efectuează audituri interne pe teme de Sănătate și Securitate Ocupațională, Calitate şi Mediu, vizite de evaluare în teren, raportează rezultatele acestora și a tuturor indicatorilor relevanți și propune măsuri pentru îmbunătăţirea proceselor şi monitorizarea acţiunilor de eficientizare (neconformitate, corective, preventive şi planificate); se asigură de menținerea certificărilor conform sistemelor implementate de Grup. Crearea de rapoarte privind conștientizarea, problemele și statisticile privind sănătatea și siguranța muncii.
 • Asigură permanenta actualizare a Manualului/Procedurilor HSE 
 • Verifică permanent conformitatea activității companiei cu cerințele specifice, în materie de sănătate, siguranță, protecția mediului, prevenire a incendiilor;
 • Coordonează și formulează, dacă este cazul, propuneri și planuri de îmbunătățire a procedurilor HSE, conform structurii și activității companiei.
 • Propune pentru salariati, prin fişa postului aprobată de angajator, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate.

 

 

Cerinţe specifice

 • Studii universitare
 • Minim 5 ani de experienţă relevantă (i.e. dovedită pe pozitie similara) în domeniul Sănătate și Securitate Ocupațională, Calitate şi Mediu, în cadrul procesului de exploatare într-o activitate industrială.
 • Cunoştinţe avansate de limba Engleză
 • Carnet de conducere
 • Abilităţi de coordonare echipă
 • Responsabilitate, meticulozitate, flexibilitate si disciplina;
 • Excelente abilităţi de comunicare, activare şi motivare a participanţilor la proces în implementarea politicilor Sănătate și Securitate Ocupațională, Calitate şi Mediu
 • Capacitatea de elaborare a unei strategii/un plan de acţiune, organizare şi administrare a proceselor și evaluare a riscurilor
 • Cunoştinţe excelente de legislaţie generală şi specifică de protecţie a muncii
 • Capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protecţie a muncii la specificul activităţilor din firmă
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual
 • Dedicare pentru prioritizarea și gestionarea eficientă a timpului prin alocarea sarcinilor și activității. Capacitatea de a lucra cu o supraveghere minimă. Capabil să lucreze sub presiune

If you feel you have the necessary skills for these truly challenging and rewarding positions, send your CV in English/Romanian , specifying the ID number or the position, at tbs@tbs.ro  quoting the position name on all correspondence, till 15.01.2020. All applications will be treated in strict confidentiality. Only selected candidates will be contacted for an interview. If you apply it means that you agree with GDPR posted on homepage

Apply Now
UKRO