Job: Legal Manager

Title Legal Manager
Company Name Confidential
Job ID 10843
Date of Job Posting 2018-03-21
Deadline of Application 2018-04-20
Job City Bucuresti
Job Country Romania
Job Industry (field) Engineering Production
Job Duration (in months) Permanent
Job Specialization Legal
Job Type Permanent
Job Position Top Management
Job Title Legal Manager
Job Description

Clientul nostru este lider de piata in domeniul sau de activitate, avand productie atat in Romania cat si in Europa.

Pentru compania din Romania se doreste :

Legal Manager

 

Principalele responsabilitati:

■     Dezvoltarea și implementarea unei strategii juridice corporative pentru promovarea și protejarea problemelor companiei;

■     Supravegherea furnizării de servicii și resurse juridice pentru realizarea obiectivelor, strategiilor și priorităților companiei;

■     Menținerea interacțiunilor corporatiste adecvate cu organele guvernamentale locale, de stat  relevante, legiuitorii și comunitatea în general;

■     Consilierea Directorului General/Administratorului Unic și a altor manageri;

■     Participarea la formularea politicii generale de management ca membru al echipei de conducere executivă;

■     Gestionarea unei echipe de consilieri corporatiști și a altor membri ai departamentului juridic;

■     Supervizeaza si valideaza actiunile desfasurate de subordonati in cadrul proiectelor derulate in colaborare cu celelalte departamente;

■     Asigura reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale de toate gradele, a organelor de jurisdictie, organelor de urmarire penala si a celor notariale, precum si in fata organelor administrative ale statului si a altor institutii si organizatii, in baza mandatului acordat;

■     Asigura consultanta juridica pentru departamentele si compartimentele din cadrul societatii;

■     Analizeaza si avizeaza pentru legalitate actele si documentele elaborate in cadrul societatii;

■     Analizeaza si avizeaza, din punct de vedere juridic, dispozitiile conducerii societatii, contractele, orice alte acte juridice, in care angajatorul are calitatea de parte;

■     Asigura asistenta juridica necesara la executarea silita a hotararilor judecatoresti;

■     Participa la clarificarea situatiei juridice a bunurilor apartinand patrimoniului societatii si promoveaza, cand este cazul, actiuni in justitie pentru recuperarea lor;

■     Avizeaza pentru legalitate contractele, conventiile, actele aditionale si alte intelegeri pe care societatea le incheie cu tertii precum si modurile de incetare a acestora;

■     Asigura asistenta juridica in cazul solutionarii pe cale amiabila a conflictelor de munca, de interese si a conflictelor de drepturi, potrivit prevederilor legii privind solutionarea conflictelor de munca;

■     Asigura avizarea pentru legalitate, conform prevederilor in vigoare, a actelor societatii;

■     Tine evidenta actelor de baza ale societatii si urmareste inregistrarea la Registrul Comertului a modificarilor aprobate (capital social, obiect de activitate etc).

 

Competente:

■   Orientarea catre rezultate;

■   Realizarea atributiilor si sarcinilor corespunzatoare functiei;

■   Loialitate fata de interesele firmei.

 

Abilitati:

■     Coordonare echipe;

■     Abilitati de utilizare a limbii engleze (scris, citit, vorbit) – nivel mediu;

■     Abilitati de operare PC – Microsoft Office: Word- nivel avansat;

■     Capacitatea de analiza a legislatiei si de elaborare a solutiilor optime de aplicare a acesteia.

In cazul in care considerati ca aveti abilitatile necesare pentru aceste pozitii, va rugam sa ne transmiteti CV-ul dumneavoastra in Engleza / Romana la adresa tbs@tbs.ro, mentionand pozitia pentru care aplicati, pana la data de 20.08.2018. Toate aplicatiile vor fi tratate cu stricta confidentialitate . Numai candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu.

Apply Now
UKRO